Tag Archives: cấp bền bu lông

Cấp độ bền của bu lông là gì? Bảng tra cấp độ bền của bu lông

cấp độ bền của bulong

Cấp độ bền của bu lông là gì? Cấp độ bền của bu lông là khả năng chịu được các loại ngoại lực bao gồm: lực kéo, lực nén, lực xiết, lực cắt… Cấp bền của bulong được thể hiện qua các chỉ số về: giới hạn bền và giới hạn chảy. Có 2 cách biểu thị […]