Tag Archives: bu lông

Bảng tra diện tích bu lông và cách tính tiết diện bu lông

bang-tra-dien-tich-bu-long-va-cach-tinh-tiet-dien-bu-long

Bảng tra diện tích bu lông và cách tính tiết diện bu lông sẽ cho biết loại bu lông nào sẽ phù hợp với công trình. Lựa cọn được loại bulong có kích thước, diện tích phù hợp sẽ giúp bạn tối ưu chi phí và mua số lượng vừa đủ. Nếu bạn chưa biết […]

Bu lông thường và bu lông cường độ cao có gì khác biệt?

bu-long-thuong-va-bu-long-cuong-do-cao-co-gi-khac-biet

Bu lông thường và bu lông cường độ cao là hai loại bu lông đều được sử dụng để siết chặt các kết cấu với nhau. Dù có chung một công dụng là thế, những giữa hai loại bulong này có sự khác biệt rất rõ ràng. Sự khác biệt ấy là gì thì cùng […]