Các tiêu chuẩn bu lông đai ốc trên thế giới có thể bạn chưa biết

Ngành công nghiệp bu lông đai ốc ngày nay được ứng dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực hiện nay như: công nghiệp cơ khí, máy móc, các công trình xây dựng, công trình giao thông, cầu cống,…

Tuy nhiên , bạn có biết rằng, trong lĩnh vực bu lông đai ốc thì việc sản xuất chúng cũng cần phải tuân theo những tiêu chuẩn nhất định. Dưới nội dung bài viết này hãy cùng BulongNAMHAI.com tìm hiểu về các tiêu chuẩn bu lông đai ốc trên thế giới.

1. Tiêu chuẩn ISO

ISO là một tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế độc lập, phi chính phủ có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ  bao gồm 164 cơ quan thành viên tiêu chuẩn quốc gia .

Thông qua các thành viên của mình, ISO tập hợp các chuyên gia để chia sẻ kiến ​​thức và phát triển các Tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, dựa trên thị trường, tự nguyện, hỗ trợ đổi mới và cung cấp giải pháp cho các thách thức hội nhập toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO quốc tế làm cho mọi thứ làm việc theo chuẩn mực bao gồm cung cấp thông số kỹ thuật chuẩn Quốc tế để đảm bảo cho các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả. Tiêu chuẩn ISO là công cụ để tạo thuận lợi và giá trị gia tăng cho thương mại Quốc tế.

Tiêu chuẩn ISO về bu lông đai ốc:

Hiện nay tiêu chuẩn ISO về bu lông đai ốc rất đa dạng, có một số tiêu chuẩn ISO đang được ứng dụng trong lĩnh vực bu long đai ốc phổ biến nhất thường bao gồm:

+ ISO 8765 – 2001

+ ISO 4014 – 1999

+ ISO 8765 – 1999

+ ISO 8765- 2011

+ ISO 4015 – 1979

+ ISO 4016 – 1999

+ ISO 4016 – 2011

+ ISO 4014 – 2011

+ ISO 4017 – 2014

+ ISO 4018- 2001

+ ISO 4018 – 2011

+ ISO 4017 – 2011

+ ISO 8676 – 1999

+ ISO 8676- 2011

+ ISO 4017 – 1999

+ ISO 4018 – 1999

2. Tiêu chuẩn JIS

JIS là tên viết tắt của Japan Industrial Standard, dịch ra theo tiếng Việt là Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Bộ tiêu chuẩn này quy định các tiêu chuẩn được sử dụng cho các hoạt động công nghiệp tại Nhật Bản. Quá trình tiêu chuẩn hóa được điều phối bởi ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JISC) và được công bộ thông qua Hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA). Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản bao gồm nhiều ủy ban trên toàn quốc và đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa các hoạt động tại Nhật Bản.

Tiêu chuẩn JIS về bu lông đai ốc phổ biến thường bao gồm:

+ JIS B 1180 – 1994

+ JIS B 1180 – 2014

+ JIS B 1180 – 2004

+ ….

3. Tiêu chuẩn GB

Tiêu chuẩn GB (Guóbiāo) là tiêu chuẩn Quốc gia của Trung Quốc. Có 3 loại tiêu chuẩn quốc gia là: GB (Tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng), GB/T (Tiêu chuẩn quốc gia tự nguyện áp dụng (không bắt buộc), GB/Z (Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quốc gia)

Tiêu chuẩn GB của bu lông đai ốc phổ biến thường bao gồm:

+ GB 22- 1976

+ GB 24 – 1976

+ GB 26 – 1976

+ GB 23 – 1976

+ GB 25 – 1976

+ GB ./T 29.2 – 1988

+ GB ./T 29.2  – 2013

+ GB ./T 29.1 – 2013

+ GB ./T 31.1 – 2013

+ GB ./T 31.1- 1988

+ GB 31.3 – 1988

+ GB  31.2 – 1988

+ GB 32.1 – 1988

+ GB ./T 32.2 – 1988

+ GB 32.3 – 1988

+ GB / 27- 1988

+ GB 28 – 1976

+ GB 28 – 1988

+ GB /T 27- 2013

+ GB /T 28 – 2013

+ GB 5- 1976

+ GB 3- 1976

+ GB /T 5785 – 2016

+ ….

4. Tiêu chuẩn DIN

DIN là chữ viết tắt của “Deutsches Institut für Normung” nghĩa là Viện tiêu chuẩn hóa Đức.

DIN được thành lập ngày 22/12/1917 với tên ban đầu là “Uỷ ban Tiêu chuẩn của ngành công nghiệp Đức” (tiếng Đức: Normenausschuß der deutschen Industrie). Năm 1926 đã đổi tên lần đầu tiên thành “Ủy ban Tiêu chuẩn Đức”, để chỉ ra rằng các lĩnh vực làm việc không còn giới hạn trong ngành công nghiệp. Năm 1975 một hợp đồng giữa tổ chức tiêu chuẩn này và chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cho ra tên gọi như hiện nay.

Một số tiêu chuẩn DIN về bu lông đai ốc phổ biến nhất có thể kể đến như: Din 931, Din 933, DIN 7380, Din  7991, Din 7968, …

5. Tiêu chuẩn EN

Tiêu chuẩn EN hay còn gọi là tiêu chuẩn Châu Âu là các tài liệu đã được phê chuẩn bởi một trong ba Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (ESOs), CEN, CENELEC hoặc ETSI.

Tiêu chuẩn Châu Âu – EN (European Standard) là tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và tính thân thiện môi trường, được áp dụng ở tất cả các nước thuộc liên minh châu Âu EU, là điều kiện để sản phẩm được lưu thông tự do tại thị trường chung này.

Một số tiêu chuẩn Châu Âu về bu lông đai ốc phổ biến:

+ EN 3006 – 1994

+ EN 3007 – 1996

+ EN 3008 – 1998

+ EN 3009 – 1998

+ EN 24017 – 1997

+ EN 24015 – 1991

+ EN 24017 – 1991

+ ….

6. Tiêu chuẩn BS

BS là viết tắt của từ British Standards dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tiêu chuẩn Anh. Tiêu chuẩn Anh ( BS ) là các tiêu chuẩn do Tập đoàn BSI (British Stadards Institue) sản xuất được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia và được chính thức chỉ định là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia (NSB) cho Vương quốc Anh.

Một số tiêu chuẩn BS trong lĩnh vực bu lông đai ốc phổ biến thường bao gồm:

+ BS 916 -1953

+ BS 450 -1958

+ BS 1083 – 1953

+ BS 1083 -1965

+ BS 4190 – 2001

+ BS 4190 – 2014

+ BS 4190 – 2001

+ BS 3692 – 2014

+ ….

7. Tiêu chuẩn NF

NF là viết tắt của Hiệp hội Francaise de Normalisation. Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của France và NF A49 là các chỉ tiêu chính cho ống thép.

Một số tiêu chuẩn NF của bu lông đai ốc được sử dụng phổ biến bao gồm:

+ NF L 22- 145- 1895

+ NF E 25 – 115- 1- 2001

+ NF E 25 – 113 – 1992

+ NF E 25 – 114- 2001

+ NF E 25 -112- 2001

+ NF E 25- 152 – 2001

+ NF E 25 -115 – 2- 2001

+ NF E 25 – 151 – 2001

+ NF E 25 – 137 – 1986

+ ….

8. Tiêu chuẩn CNS

Tiêu chuẩn CNS là tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc nó thể hiện sự an toàn tiêu chuẩn Tác động kháng Tester Đối với Công nghiệp. Miêu tả sự an toàn chống va đập của vật liệu hay dụng cụ được quy định riêng tại Trung Quốc.

Một số tiêu chuẩn CNS  bu lông đai ốc phổ biến bao gồm các loại sau:

+ CNS 4320 – 1987

+ CNS 4321 – 1987

+ CNS 3120 – 1987

+ CNS 4322 – 1982

+ CNS 3122 – 2001

+ CNS 4701 – 1982

+ CNS 3121- 1998

+ CNS 3123 – 1987

+ CNS 3125 – 1980

+ CNS 4702 – 1982

+ CNS 4700- 1987

+ ….

9. Tiêu chuẩn GOST

GOST là tiêu chuẩn của Russian đối với tất cả hàng hoá, sản phẩm của bạn khi bán hoặc nhập khẩu vào thị trường Russia.

Hiện nay, tiêu chuẩn GOST về bu lông đai ốc đang được ứng dụng là: GOST R 50793- 1995

10. Tiêu chuẩn AS

Tiêu chuẩn AS là tiêu chuẩn của Úc đối với tất cả hàng hoá, sản phẩm của bạn khi bán hoặc nhập khẩu vào thị trường Úc.

Một số tiêu chuẩn AS đối với bu lông và đai ốc được ử dụng phổ biến có thể kể đến như:

+ AS/ NZS 2451- 1998

+ AS/ NZS 2465- 1999

+ AS/ NZS 1111.1 – 2000

+ AS/ NZS 1110.1 – 2000

+ AS/ NZS 111.2 – 2000

+ AS/ NZS 1110.2 – 2000

+ AS/ NZS 1559/ 1997

+ ….

11. Tiêu chuẩn UNI

Tiêu chuẩn UNI là tiêu chuẩn của Ý đối với tất cả hàng hoá, sản phẩm của bạn khi bán hoặc nhập khẩu vào thị trường Italya.

Hiện nay, tiêu chuẩn UNI đối với bu lông và đai ốc được ứng dụng phổ biến hiện nay bao gồm:

  • UNI 5737 – 1997
  • UNI 5739 – 1965

Trên đây là các tiêu chuẩn bu lông đai ốc trên thế giới có thể bạn chưa biết. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về những tiêu chuẩn bu lông đai ốc hiện nay từ đó giúp bạn chọn được loại bu lông đai ốc phù hợp nhất mang lại hiêu quả hoàn thiện nhất cho công trình của bạn.

Quý khách có nhu cầu tư vấn và mua bu lông đai ốc, xin hãy liên hệ với BulongNAMHAI.com – địa chỉ bán bu lông ốc vít inox uy tín tại Hà Nội để được hỗ trợ tốt nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM HẢI

Lô NV1-13, Khu đấu giá Tứ hiệp, Tứ hiệp, Thanh trì, Tp.Hà Nội

Email: Sales@namhaiinox.com.vnWebsite: https://bulongnamhai.com

Điện thoại: Hotline: 0977.260.612